De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
vervolg "Jaarverslag 2010"

Op uitnodiging van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk werd op 27 oktober 2010 het stichtingsbestuur door de heer De Roon, portefeuillehouder sociaal, sport en recreatie van de deelgemeente, ontvangen voor overleg betreffende de door de gemeente stad Rotterdam voorgenomen bezuinigingen. Het voorstel was de jaarlijks door de botanische tuin ontvangen subsidie van 113.000,-. in vier jaar in vier bezuinigingsrondes terug te brengen tot een waarderingssubsidie van 10.000,-. Op 9 november zou de begroting in de deelraadsvergadering worden vastgesteld. De voorzitter van de stichting, Lieke van der Ree, deed verslag van de in 2004/2005 dreigende bezuinigingsronde voor de tuin en dat aan de destijds gestelde voorwaarden door het stichtingsbestuur is voldaan. Zij maakte ook nu weer duidelijk wat een dergelijke bezuinigingsmaatregel voor de tuin zou betekenen. Sponsors ondersteunen de tuin niet structureel, alleen projectmatig en onder de voorwaarde dat de gemeente structureel het onderhoud voor zijn rekening neemt. Bovendien kan de tuin zonder beheerder niet open zijn. Het stichtingsbestuur heeft de portefeuillehouder en beleidsmedewerkers van de gemeente uitgenodigd voor een werkbezoek en verder overleg op de tuin. Een en ander zal begin 2011 plaatsvinden.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Op woensdag 3 november op de inspreekavond van de deelgemeente heeft de stichting de mogelijkheid benut om in een spreektijd van 5 minuten duidelijk te maken waarom er op de botanische tuin niet bezuinigd mag worden. Ook zijn er flyers gemaakt en bezorgd bij een groot aantal omwonenden van de tuin. Op 9 november is er voor gezorgd dat een via een motie de aangekondigde bezuinigingen met de grootst mogelijke meerderheid zijn teruggedraaid. Dit geeft de botanische tuin de mogelijkheid nog een jaar ongekort verder te gaan.

Toekomstplannen: De plannen voor de renovatie van het zadenhuis en de vijver zijn tot nader orde uitgesteld en zullen pas ter hand worden genomen als de inrichting van de kas compleet is. De aanvraag voor aanschaf van nieuw tuinmeubilair bij de Stichting Elise Mathilde Fonds wordt uitgesteld tot volgend jaar.

Vorige
 
Volgende