De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
"Jaarverslag 2016(2)

 

Halverwege 2016 heeft ook onze voorzitter Lieke van Ree te kennen gegeven te stoppen als voorzitter van onze Stichting. Met pijn in haar hart neemt zij afscheid, na meer dan 10 jaar haar rol als voorzitter met verve vervuld te hebben. Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar tomeloze inzet, haar betrokkenheid, haar helderheid en strijdvaardigheid daar waar de Botanische tuin dat op allerlei, soms spannende, momenten steeds weer nodig had. Als adviseur zal Lieke aan de zijlijn betrokken blijven bij het reilen en zeilen van de stichting.

Nel van Holst zal vanaf 1 januari 2017 de rol van voorzitter van de stichting overnemen. Wij zijn blij dat zij deze rol op zich wil nemen.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Op woensdag 8 juni heeft wethouder Joost Eerdmans een bezoek gebracht aan de Botanische tuin. Het weer was prachtig, de vrijwilligers waren aanwezig en Jack gaf een mooie rondleiding. We hebben een goede indruk achter kunnen laten. Voor wethouder Eerdmans was er veel nieuwe informatie over de doelstelling en de achtergrond van de tuin. Over de privatisering en de rol van de tuin daarin was op dat moment zelf nog weinig bekend. In 2017 zal de Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen zich blijven inzetten om de ontwikkelingen rondom de veranderingen binnen de gemeente op de voet te volgen en om het voortbestaan van de tuin –zover binnen onze macht– te kunnen waarborgen.
In maart 2016 is er een Tuinbericht verzonden aan de vrienden en belangstellenden van de tuin met daarin vermeld diverse wetenswaardigheden en het activiteitenprogramma voor dat jaar. Per mail zijn de donateurs met een e-mailadres nog eens uitgenodigd en herinnerd aan alle activiteiten op de tuin.

Vorige
Volgende