De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
Rotterdam, Maart 2012

Omdat Jack de Graaf, de beheerder, nu nog de enige vaste kracht in de tuin is, zijn de openingstijden bijgesteld: op maandag zal de tuin gesloten zijn en in de zomermaanden is de tuin op zondag niet iedere week, maar slechts eens in de veertien dagen geopend. Jack zal met behulp van een kleine groep vrijwilligers en stagiaires het onderhoud doen. Gelukkig is de renovatie van de tuin bijna gereed en zitten er alleen nog kleinere projecten in de planning. Hopelijk komen er dit jaar net zulke enthousiaste stagiaires als verleden jaar. De twee die van het groenonderwijs in Velp kwamen waren een echte verrijking voor de tuin.

Behalve het vertrek van Ron en Monique is er nog een ingrijpend verlies te betreuren. De bezuinigingen troffen ook het werk van het Centrum voor Natuur-en Milieueducatie.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Dit betekent voor de tuin dat de lessen die voor de schoolkinderen verzorgd werden komen te vervallen. Er wordt nu geprobeerd of het lesmateriaal dat bij de tuin hoorde ook op de tuin opgeslagen mag worden zodat leraren met hun klas er gebruik van kunnen maken of dat een vrijwilliger of een externe kracht een les gaat geven. Voor dit alles moeten nieuwe vormen gevonden worden, waarvoor de Stichting misschien ook weer fondsen kan werven.

De activiteiten hebben vorig jaar veel bezoekers getrokken. De rondleidingen die Frans Advokaat verzorgt zijn een begrip geworden. Met als hoogtepunt een bezoekersaantal van ongeveer 60 voor de middag met als thema ”eetbare gewassen”. Bedankt, Frans!

Andere hoogtepunten waren: het huwelijk van de penningmeester van de Stichting (dank voor het cadeau: een appelboom en de reparatie van de fontein); het 50-jarig huwelijksfeest van een vrijwilliger op de tuin en zijn vrouw (dank voor de geschonken nieuwe picknicktafel); het concertje in augustus; de lichtjesavond enz. Nieuw is de “stiltemeditatie en – wandeling” door Erny van der Bijl verzorgd op zondagochtend, die aan een behoefte blijkt te voldoen.

Terug