De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook

Beste Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen

Woensdag jl. was het bestuur van onze stichting uitgenodigd bij de Deelgemeente om een gesprek te hebben met Robin de Roon, portefeuillehouder Welzijn en Educatie, Sport en Recreatie. Het onderwerp: de toekomst van de Botanische tuin en de voorgenomen bezuinigingen. Nu weten we uit de nieuwsberichten dat de voorgestelde bezuinigingen op het gebied van kunst, cultuur, natuur en zorg voor de zwakkeren in de samenleving rigide zijn. Het voorstel voor de Botanische tuin past in deze lijn.

Na de vorige bezuinigingsronde (2004/2005) werd afgesproken dat de gemeente niet zou bezuinigen als de Stichting zou zorgen voor extra fondsen en een verhoging van het bezoekersaantal. De afgelopen vier jaar is in de Tuin en door de Stichting hard gewerkt, met als resultaat o.a. een grootscheepse renovatie van de gehele tuin, een nieuwe kas (waarvoor 45.000 euro is gekregen van de Stichting Volkskracht), een route voor blinden- en slechtzienden (eind dit jaar gereed - 60.000 euro subsidie) en veel meer bezoekers bij activiteiten en rondleidingen. Nu is het voorstel van het DB om in vier jaar zo goed als alle subsidie stop te zetten. Het enige verschil met zes jaar geleden is de waardering voor ons werk, het feit dat we nu in de overlegfase voor een gesprek zijn uitgenodigd en een voorgestelde blijvende waarderingssubsidie van 10.000 euro.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Wat gaat deze maatregel voor de tuin betekenen? In het eerste jaar (2011) zou al 30.000 euro bezuinigd moeten worden. Dat zou betekenen dat we afscheid zouden moeten nemen van Ron. Ron werkt bij de tuin via Multibedrijven omdat hij licht gehandicapt is. Hij heeft echter een werkhouding, een productiviteit en kennis van planten waar een lichamelijk gezonde werknemer jaloers op zou kunnen zijn. Hij is met hart en ziel verbonden aan de tuin en het zou een emotionele ramp zijn om hem hier weg te halen.

 
Volgende