De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
(vervolg)
 

Bovendien: er worden zoveel medewerkers van Multibedrijven van hun werk (ook tuinen) gehaald- waar gaan deze mensen heen? Ron kan niet gemist worden omdat er twee vaste krachten verbonden moeten zijn aan een tuin als deze.
Voor het onderhoud en de organisatie is dit al weinig, vroeger werkten er vier mensen. Maar er moet altijd één van de twee op de tuin zijn om de vrijwilligers aan te sturen en om de tuin te bewaken. De tuin ligt in een gebied waar in de omgeving gedeald werd/wordt. Door maatregelen gaat dat nu iets beter, maar dit zal direct terugkomen als de vaste bewaking van de tuin verdwijnt (aldus ook de wijkagent). En omdat één van de twee vaste medewerkers ziek kan zijn, met vakantie, of naar een vergadering, moeten er gewoon twee vaste krachten verbonden blijven.


Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

En er zijn nog meer redenen voor het behouden van de vaste medewerkers. We hebben in de afgelopen jaren veel geld van particuliere fondsen gekregen en er zijn voor de komende jaren ook plannen. De voorwaarde van deze fondsen is dat de gemeente de structurele kosten draagt. Dit is ook door de Stichting Volkskracht gesteld toen het bedrag voor de kas werd toegezegd. Als de plannen door zouden gaan zou er over een goed jaar helemaal geen vaste medewerker op de tuin zijn, dus ook geen beheerder. Dat betekent: geen geld meer van fondsen, geen meerwaarde meer als ”botanische tuin”, geen uitwisseling wereldwijd meer met andere botanische tuinen. En we krijgen een verwaarloosde tuin omdat de vrijwilligers, waarvan er veel op therapeutische basis werken, dit vele werk niet aankunnen. Datzelfde geldt voor de activiteiten. De plantencursussen die gegeven worden zullen worden stopgezet, andere activiteiten geminimaliseerd omdat ze werden gedragen door de vaste krachten ondersteund door de vrijwilligers. Het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (2000 kinderbezoeken per jaar ) die hier educatieve routes maakt zal een fijne werklocatie verliezen Als we eerlijk zijn moeten we concluderen dat het bezuinigen van 100.000 euro in vier jaar de dood van de Botanische tuin Kralingen gaat betekenen.

Vorige
 
Volgende
s