De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
3 Botanische Tuin sinds 1912
Plattegrond uit 1898
Plattegrond uit 1930
Plattegrond uit 1965
1898
1930
1965

Het Jaffa bestaat nog steeds, al is het nu de naam van een straat. Net als de buitens Jericho en Jeruzalem is het buitenhuis Jaffa, vermoedelijk begin 19e eeuw, afgebroken en vervangen door nieuwbouw. In 1898 is nog sprake van Park Jeruzalem, en dat vinden we op de plek waar nu de Jeruzalemstraat ligt. Zo zullen de Jericholaan en het Jaffa mogelijk de plaats aangeven van de gebouwen waarnaar ze genoemd zijn.

Voordat de Botanische Tuin in 1912 gestalte gaat krijgen als onderwijstuin behorende bij het tegelijkertijd opgerichte Libanon- lyceum, destijds de tweede gemeentelijke H.B.S. van Rotterdam, bevindt zich op deze plek nog een restant van de oude middeleeuwse polderverkaveling. Smalle en diepe percelen onbebouwde grond met een slootrichting loodrecht op de Oudedijk welke sloten in verbinding staan met de plas.

Met betrekking tot de vorige eigenaren en functies van de percelen is nog niet alles opgehelderd. Was het land van een boerenbedrijf aan de Oudedijk of behoorde het tot het terrein van een dichtbij gelegen touwslagerij?