De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
  "Jaarverslag 2011"

Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter, Stephan Sluijters, penningmeester, Nettie ít Hart, secretaris, Lou de Boer, lid.

Het jaar 2011 was voor het bestuur vooral spannend: lukt het ons opnieuw een dreigende be-zuinigingsronde van de deelgemeente Kralingen/Crooswijk af te weren? Het bestuur is dit jaar met een lid uitgebreid. De activiteiten op de tuin zijn zeer goed bezocht en er kan met voldoening op worden terug-geblikt. Op enkele startproblemen na kan gezegd worden dat de plantenkas een succes is en voor velerlei doeleinden gebruikt wordt.

Het bestuur kwam dit jaar zes maal in vergadering bijeen.

Op de eerste vergadering van 2011 werd ter kennismaking Lou de Boer door de voorzitter voorgesteld als nieuw toetredend bestuurslid ter ondersteuning van de penningmeester inzake financiŽn en het aanvragen van fondsen, waarmee het aantal bestuursleden uitgebreid werd naar vier leden.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

 

Op verzoek van de penningmeester Stephan Sluijters heeft het management van de tuin een aanvraag bij de deelgemeente ingediend om de tuin als trouwlocatie te mogen gebruiken. De daarvoor benodigde toestemming werd verkregen en zo kon, na enige organisatie het huwelijk van de penningmeester en zijn partner in de tuin, d.w.z. in de plantenkas, worden voltrokken. Als dank ontving de tuin een schenking in de vorm van een Sterappelboom en de reparatie van de fontein.
Het 50-jarig huwelijksfeest van een van de vrijwilligers werd ook gevierd in de tuin. Als dank daarvoor werd, daar de oude aan vervanging toe was, een nieuwe picknicktafel geschonken.

Volgende