De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
vervolg "Jaarverslag 2011"

In november 2010 heeft de deelgemeenteraad besloten dat de botanische tuin tot november 2011 ongekort mocht blijven bestaan. De voorbereidingen voor de nieuwe begroting van 2012 die in november moest worden goedgekeurd, waren in voorbereiding. Op uitnodiging van het bestuur brachten op 9 februari de heer Robin de Roon, portefeuillehouder van het dagelijks bestuur van de deelraad met ambtenaren en medewerkers van Sport en Recreatie, een werkbezoek aan de tuin met als doel kennis te maken met de tuin en te zoeken naar oplossingen voor de komende bezuinigingen. Er werd een actielijst samengesteld met 17 punten die zowel door het bestuur als door de deelgemeente onderzocht zouden worden. Op 25 mei vond het volgende overleg plaats. De conclusie van die bijeenkomst was dat alle onderzoeken weinig extra financiŽn opleverden, maar wel meer bezoekers. Het onderzoek naar sponsors leverde niets op: sponsors ondersteunen wel projectmatig maar niet structureel en onder de voorwaarde dat de gemeente structureel het onderhoud voor zijn rekening neemt. Het organiseren van commerciŽle activiteiten op de tuin ligt moeilijk bij SenR, het valt onder evenementen waarvoor toestemming nodig is en men is bovendien bang voor burenoverlast. Er wordt besloten dat de Stichting dit onderwerp opnieuw zal bespreken met de deelgemeente.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Het wachten was op de bespreking van de Kaderbrief 2012 medio juli 2011. Op 14 juni heeft de voorzitter van de stichting gebruik gemaakt van het spreekrecht en een pleidooi gehouden in de toegestane 5 minuten voor het voortbestaan van de tuin. Op 22 juni brachten raadsleden van de VVD en D66 een bezoek aan de tuin. Op 23 en 30 juni vergaderden het DB en de raad over de standpuntbepaling waarover ze aan het einde van het jaar de begroting voor het volgend jaar zouden gaan vaststellen. Deze vergadering, de Algemene Beschouwingen, vond plaats op 24 oktober en 27 oktober, waarop wederom door de stichting gebruik gemaakt is van het spreekrecht. De moties, ingediend door D66, Leefbaar en het CDA, met steun van GroenLinks hebben het niet gehaald. Het gevolg van dit bezuinigingsbesluit was dat er op het budget van de tuin flink werd gekort: van Ä145.000,00 naar Ä80.000,00 per jaar.

Vorige
 
Volgende