De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
"Jaarverslag 2014(1)

Het stichtingsbestuur was in 2014 als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter; Stephan Sluijters, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Lou de Boer, lid.

Het bestuur kwam dit jaar zes maal in vergadering bijeen.

De opening van het activiteitenprogramma 2014 werd gevierd op 18 mei met het Lentefeest en de sluiting was op 21 September met het Herfstfeest.

De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door o.a. sponsoring van de muziek, voorstellingen en de catering, door een bedrag ter beschikking te stellen voor de “Lichtjesavond” en door het verlenen van hand- en spandiensten tijdens de diverse activiteiten. 

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

De stichting heeft dit jaar afscheid genomen van Mariëlle van der Heeden  in haar functie als bedrijfsleidster cluster ‘Kralingen’ voor de gemeente Rotterdam Sport en Cultuur. De stichting dankt haar hartelijk voor haar inzet, zowel voor de tuin zelf als voor haar werknemers en vrijwilligers. De functie van Mariëlle is overgenomen door Laura Scheublin. Zij heeft al kennis gemaakt met het bestuur op de Lichtjesavond in december en zal in 2015 bij de eerste vergadering aanwezig zijn voor de overdracht.

We hebben dit jaar een nieuw lid van de kascommissie mogen verwelkomen, de heer Dick Kabel.

 

Volgende