De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
"Jaarverslag 2018(1)

Het Stichtingsbestuur was in 2018 als volgt samengesteld: Nel van Holst, voorzitter; Stephan Sluijters, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Joppe Burgers, lid.
Stephan heeft Reineke Bierenbroodspot bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur als lid.  Daarnaast zal Stephan Sluijters het penningmeesterschap aan Joppe Burgers overdragen en afscheid nemen van ons bestuur na ruim 10 jaar enthousiaste inzet.

Het bestuur kwam dit jaar acht maal in vergadering bijeen.

De opening van het activiteitenprogramma 2018 werd gevierd op 13 mei met het Lentefeest  en de sluiting was op 16 september met het Herfstfeest. Op 14 december hebben we gelukkig - in tegenstelling tot de verregende avond vorig jaar- de traditionele Lichtjesavond kunnen vieren.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door o.a. sponsoring van de muziek, voorstellingen en de catering, door een bedrag ter beschikking te stellen voor tuimaterialen (zoals o.a. de inkoop van de rozen en nieuwe buitenlichtsnoeren), de gezamenlijke maaltijd en kerstkransen op Lichtjesavond voor de medewerkers en vrijwilligers en door het verlenen van hand- en spandiensten tijdens de diverse activiteiten.

In maart 2018 is er een Tuinbericht verzonden aan de vrienden en belangstellenden van de tuin met daarin vermeld diverse wetenswaardigheden en het activiteitenprogramma voor dat jaar. Per mail zijn de donateurs met een e-mailadres nog eens uitgenodigd en herinnerd aan alle activiteiten op de tuin. Dit jaar is volledige mailing van de tuinberichten verzorgd door twee scholieren van het Wolfert Tweetalig College in het kader van hun sociale stage en de printkosten zijn gesponsord door het Rotterdamse advocatenkantoor Ploum.

 

Volgende