De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
"Jaarverslag 2019(1)

Het Stichtingsbestuur was in 2019 als volgt samengesteld: Nel van Holst, voorzitter; Joppe Burgers, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Reineke Bierenbroodspot, lid.
Het bestuur kwam dit jaar vijfmaal in vergadering bijeen op 28/1, 23/4, 27/5, 10/9 en 28/10.

De opening van het activiteitenprogramma 2019 werd gevierd op 12 mei met het Lentefeest en de sluiting was op 22 september met het Herfstfeest. Op 19 december hebben we de traditionele Lichtjesavond gevierd. Alle activiteiten werden goed bezocht.

De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door onder andere:

• diverse malen een bedrag ter beschikking te stellen voor tuinmaterialen. Denk aan biologische bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot en aanplant van stinzenbollen tegen de oude muur aan de kant van de Cederstraat

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

• sponsoring van muziek, voorstellingen en catering tijdens de evenementen

• een bijdrage te leveren aan het mogelijk maken van het Artist in Residence-programma waarbij kunstenaar Willem van Hest 4 seizoen op de tuin in beeld brengt

• sponsoring van de gezamenlijke maaltijd en de kerstkransen voor de medewerkers en vrijwilligers tijdens de afsluitende Lichtjesavond.

Daarnaast leverden bestuursleden van de stichting Vrienden de tuinman waar mogelijk ook ondersteuning bij publieksactiviteiten en fungeren zij regelmatig als klankbord.

Zeer bijzonder dit jaar is de schenking van 10.000 euro die de Stichting heeft mogen ontvangen uit een legaat. Hiervoor zal de Stichting een passende bestemming zoeken.

Volgende