De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
"Jaarverslag 2020(1)

Het Stichtingsbestuur was in 2020 als volgt samengesteld: Nel van Holst, voorzitter; Joppe Burgers, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Reineke Bierenbroodspot, lid, Judit Bax, lid. Het bestuur kwam dit jaar achtmaal in vergadering bijeen op 28/1, 20/2, 12/03, 24/04, 25/05, 22/06, 08/09 en 26/10, waarvan de meeste keren via Teams online.

De Stichting heeft dit jaar helaas bijna alle activiteiten op de tuin moeten annuleren wegens de coronamaatregelen. Alleen in de zomermaanden zijn er drie activiteiten geweest waarvoor belangstellenden zich vooraf schriftelijk moesten aanmelden. Het ging hier om een zomeravondopenstelling van de tuin op 8 juli speciaal voor de Vrienden van de tuin, op 5 september een concert in de buitenlucht en op 20 september de eindpresentatie van de Artist in Residence, begeleid door muziek.

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Helaas hebben de vrijwilligers dit jaar het grootste deel van de seizoenen niet in de tuin kunnen en mogen werken vanwege de door de stichting Natuurstad gehanteerde coronaregelgeving. Dat zowel de tuin, de vrijwilligers en haar bezoekers hieronder te lijden hebben gehad, spreekt voor zichzelf. De Stichting heeft zich desondanks wel voor een aantal andere belangrijke zaken kunnen inzetten. Zo heeft zij de mogelijke bestemmingswijziging van het aangrenzende pand aan de Kralingse Plaslaan kritisch gevolgd en het nijpende waterprobleem van de tuin aanhangig gemaakt bij de gemeente Rotterdam. Ook het Artist in Residence-programma heeft voortgang gekregen dankzij inzet van de Stichting. Er zijn tijdens de versoepelingen twee concerten door de Stichting verzorgd. Daarnaast heeft de Stichting een waterpomp gefinancierd, naambordjes bekostigd en een bedrag opzijgezet voor de aanplant van nieuwe planten.

Volgende