De Botanische Tuin KralingenLike us op Facebook
vervolg
"Nieuwsbrief April 2021"

Inmiddels wordt door een samenwerkingsverband tussen Natuurstad, Rotterdams Weerwoord en andere Rotterdamse diensten aan een structurele aanpak van de wateroverlast in de tuin gewerkt en is opdracht gegeven tot metingen. De stichting denkt mee. Het is goed om te weten dat onze zorg over de gevolgen van de wateroverlast door deze deskundige partijen wordt gedeeld en aanleiding is voor actie.

Omgeving
De tuin maakt deel uit van het legaat van W.S. Burger van de jaren dertig van de vorige eeuw aan de Gemeente Rotterdam. Voor het gebruik gelden daarom een aantal voorwaarden waaronder ‘dat op den grond zal worden gesticht een werk van openbaar nut, liefst voor onderwijs met speelterrein en/of plantsoen.’ Buurtbewoners – natuurlijk gesteund door de stichting – herinnerden het gemeentebestuur aan deze voorwaarde. Hierdoor ging de bestemmingsplanwijziging ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’ voor het aan de tuin grenzende pand aan de Kralingse Plaslaan 108 niet door. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen rond deze voormalige jeugdgevangenis kritisch volgen!

Stichting Vrienden Botanische Tuin Kralingen

Vrijwilligers
De Botanische Tuin Kralingen kan niet zonder vrijwilligers en andersom. De stichting maakt zich dan ook zorgen over het gefaseerd afschaffen van de vrijwilligersvergoeding door Natuurstad. Vervelend én schadelijk was naar onze mening ook de lange periode waarin vrijwilligers niet welkom waren op de tuin, terwijl deze wel geopend was voor bezoekers. Verminderde inzet en beschikbaarheid van vrijwilligers heeft directe gevolgen voor het onderhoud en welzijn van de tuin. Zo is deze zomer gebleken dat veel bloemen en planten het niet gered hebben omdat de vrijwilligers niet konden worden ingezet om extra water te geven tijdens perioden van aanhoudende droogte. Eén van de bijenvolken op de tuin heeft dit jaar helaas niet overleefd doordat er te weinig vochtrijke bloemen op de tuin aanwezig waren… De stichting heeft hiervoor meermalen de aandacht gevraagd bij Natuurstad. Om de vrijwilligers hart onder de riem te steken hebben we ze verrast met een ‘welkom terug’- pakketje en een ‘groen’ kerstpakket.

Terug
Vervolg